مدیریت منابع انسانی hrm چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

صنعتی شدن جوامع نیازمند رشد همه جانبه است. در سازمان ها و شرکت ها تعدادی افراد مشغول به کار می شوند و تلاش ها و فعالیت هایی دارند که به ازای آن حقوق و مزایا و البته استعداد هایی را به دارایی خود افزون می کنند، اما اگر انجام این فعالیت ها مدیریت نشوند نه تنها پیشرفتی حاصل نمی شود بلکه با پسرفت های متنوعی روبرو خواهیم شد. از این رو در تمامی مشاغل سازمانی، نیازمند افرادی متخصص در راستای مدیریت منابع انسانی می باشیم تا بتوانند با مدیریت کارمندان اهداف استراتژیک یک سازمان را دنبال کنند.

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی hrm چیست؟

 

مدیریت منابع انسانی hrm چیست؟

hrm مخفف human resources management است که به معنای مدیریت کارمندان یک سازمان می باشد. مدیران جهت رسیدن به ثبات درونی در سازمان و ارتقای بهره وری و همچنین رقابت های محلی و جهانی نیازهای آتی یک سازمان را مورد پیش بینی قرار میدهند و منابع انسانی را استخدام و توانمند می سازند.

هر سازمانی که منابع انسانی خود را از لحاظ دانش، نگرش، مهارت، رشد و توسعه دهد در اقتصاد و فناوری با پیشرفت منابع انسانی و رشد سازمانی مواجه می شود.

مدیریت منابع انسانی (hrm) در این حوزه بسیار کارآمد بوده، با انجام فرایند هایی مانند؛ جذب و استخدام، توسعه و آموزش، ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیریت تردد و جبران خدمات، اخراج و اجرای برنامه هایی برای افزایش اثر بخشی در یک سازمان یا کسب و کار همواره نتایج مطلوبی به دنبال دارد.

اهداف مدیریت منابع انسانی

  • اهداف شخصی

حمایت از اهداف شخصی هر کارمند که شامل ارائه فرصت برای آموزش یا پیشرفت شغلی و همچنین حفظ رضایت کارکنان می شود. پروسه تجزیه و تحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان، برنامه ریزی منابع انسانی و کارمندیابی، جذب و استخدام) نمونه ای از اهداف شخصی می باشند.

  • اهداف اجتماعی

گزینش داوطلبان و اقداماتی برای پاسخگویی، به نیاز های اخلاقی و اجتماعی یا چالش های که در شرکت انجام میگیرد و می تواند، شامل مواردی مانند: فرصت برابر و حقوق برابر برای کار برابر باشد و متعهد نمودن کارکنان به سازمان (تشویق، انگیزه بخشی، ایجاد ارتباط دوستانه، و محیط صمیمی در کار) نمونه ای از اهداف اجتماعی می باشند.

  • اهداف سازمانی

برقراری ارتباط با کارکنان و اقداماتی که برای کمک به تضمین کارایی، سازمان انجام می شود که شامل آموزش، استخدام تعداد مناسب کارمندان برای یک کار معین یا حفظ نرخ بالای، حفظ کارمندان است (مصاحبه، مشاوره، اجرای مقررات انضباطی، آموزش و توسعه نیروی انسانی، تضمین امنیت)

  • اهداف عملکردی

توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام و دستورالعمل هایی که به صورت کلی، برای حفظ عملکرد درست منابع انسانی در سازمان به کار میروند که شامل؛ تخصیص درست تمام منابع انسانی، مدیریت حقوق و دستمزد، ایجاد انگیزه و مزایا ارزیابی عملکرد می شود.

 

وظایف مدیریت منابع انسانی

اولین وظیفه در مدیریت منابع انسانی استخدام است که باید بین شرکت و فرد متقاضی استخدام طوری عمل شود که برای دو طرف سود داشته باشد. بعد از آن وارد مرحله آموزش منابع می شوند که کارمندان شروع به فعالیت کرده و نحوه انجام کار و میزان یادگیری مورد توجه قرار می گیرد.

یکی دیگر از وظایف مدیریت منابع انسانی شناسایی علاقه کارمند می باشد که رشد و پیشرفت حرفه ای آن یک امتیاز برای افراد و سازمان به حساب می آید. بعد از آن مدیریت منابع انسانی موظف است تا هرازگاهی کارمند و کار آن را مورد ارزیابی قرار دهد تا اطلاعاتی از چگونگی انجام کار توسط کارمند در اختیار داشته باشند که آیا در حد انتظار کار کرده اند یا نیازمند تلاش بیشتر هستند.

از دیگر وظایف مدیریت منابع انسانی می توان به حفظ فرهنگ محیط کاری و حل اختلاف و ارتباط صحیح با کارمندان اشاره کرد که کارمندان بتوانند در محیطی دوستانه و با آرامش حتی با وجود دیدگاه های مختلف با اعتماد و اطمینان کار کنند.

بررسی سیاست های شرکت با قوانین کار، قوانین مالیاتی، ساعات کار مجاز و حداقل دستمزد از نکات کلیدی در دانش حقوقی و مدیریت منابع انسانی هستند.

مدیریت منابع انسانی یک مربی و آموزش دهنده تدارک می بیند و لیستی از انتظارات قوانین و مسئولیت های کاری را به کارمندان ارائه می دهد زیرا آنها مسئول سازماندهی و حفظ داده های کارمندان هستند.

پیشنهاد می کنیم نکات اساسی در مدیریت منابع انسانی را مشاهده کنید.

مفهوم کلی

مدیریت منابع انسانی (hrm) برای یک مدیر بسیار مهم است چون اطلاعات مربوط به کارمندان مانند مدیریت مرخصی، حضور و نظم را جمع آوری و ثبت می کند و اجازه پیگیری اطلاعات شخصی را به کارمندان میدهد تا فرایندهای کلی ارزیابی مدیریت ارتقا شود و سازمان قدم های مرحله ای و صحیحی بردارد. از اینکه تا آخر این مقاله نیز همراه وان ریمایند بودید از شما سپاسگزاریم.