دفترچه تلفن

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

برای شروع به کار ثبت شماره تلفن ها مانند تصویر زیر گروه ها و زیر گروه های لازم را ایجاد کنید

دسته بندی شماره تلفن هابرای ثبت گروه بندی ها در فضای خالی سمت راست راست کلیک کنید تا منو ثبت گروه بندی نمایش داده شود

 

مانند تصویر زیر می توانید لیست شماره تلفن ها را ثبت کنید

نرم افزار دفترچه تلفن

 

امکانات زیر برای مدیریت شماره تلفن ها در اختیار کاربر است که عبارتند از :

ذخیره به فرمت اکسل: نتیجه جستجو و یا لیست شماره ها را می توانید به فرمت فایل اکسل ذخیره کنید
پرینت شماره ها: می توانید لیست شماره ها را پرینت بگیرید. نتیجه جستجو،شمارهای یک گروه ویا زیر گروه را می توانید پرینت کنید
ورود مخاطبین از اکسل : در صورتی که لیست شماره ها را در فایل اکسل قرار دارند و قصد دارید آنها را به نرم افزار انتقال دهید این قابلیت این کار را به آسانی امکان پذیر است.کافی است فایل اکسل مخاطبین خود را انتخاب کنید تا شماره تلفن ها به نرم افزار اضافه شوند

 

جستجو در بین شماره تلفن ها
مانند تصویر زیر به ۳ روش می توانید جستجو را انجام دهید

  

نتایج حاصل از جستجو را می توانید پرینت بگیرید و یا آن را به فرمت نرم افزار اکسل ذخیره کنید

در قابلیت جدید میتوانید نوع فیلدهای دفترچه تلفن را بر اساس نیاز خود تغییر دهید

در صورت تغییر عنوان فیلدها ، اطلاعات دفترچه تلفن و پرینت ها و خروجی فایل اکسل با تغیرات جدید کاربر انجام خواهد گرفت

 

تغییر فیدلهای نرم افزار دفترچه تلفن

 

خلاصه امکانات و قابلیت های بخش دفترچه تلفن

-ثبت اطلاعات کامل شماره تلفن ها
-ورود و خروج اطلاعات از طریق فایل اکسل
-پرینت لیست شماره ها
-قابلیت گروه بندی و ایجاد زیر گروه برای شماره ها
-امکان جستجو در بین گروه ها و زیر گروه ها و پرینت نتیجه جستجو
-امکان ثبت عکس برای شماره ها و مخاطبین
-تغییر عنوان فیلدهای دفترچه تلفن