دانلود تقویم نرم افزار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تقویم دارای تعطیلات و مناسبت های مذهبی و رسمی کشور است

فایل را از لینک زیر دانلود کنید

سپس آنرا از حالت زیپ خارج کنید

نرم افزار را باز کنید و از منوی زیر آنرا به تقویم داخل نرم افزار اضافه کنید

منوی امکانات جانبی>>افزودنی های نرم افزار >> افزودن فایل ها >> انتخاب مسیر فایل دانلود شده