برنامه ریزی چیست؟تکنیک های برنامه ریزی، مزایا و معایب برنامه ریزی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
برنامه ریزی

برنامه ریزی چیست؟ برنامه ریزی به انگلیسی (planning) اولین عملکرد اصلی مدیریت است. برنامه ریزی فرایند تصمیم گیری در مورد اهداف مورد نظر و انتخاب راه ها و روش های دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. می توان گفت که یک فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری انجام شود، چگونه انجام شود، چه زمانی انجام شود و چه کسی باید آن را انجام دهد. حتی قبل از همه عملکردهای مدیریتی است، اما ارتباط نزدیکی با کنترل دارد. برنامه ریزی برای همه سازمانها و همچنین برای هر سطح از سازمان لازم است و پیش نیاز مدیریت موثر است. 

ما در این مقاله قصد داریم تکنیک های برنامه ریزی، همچنین مزایا و معایب برنامه ریزی را بیان کنیم امیدوارم تا آخر مقاله همراه وان ریمایند باشید.

برنامه ریزی
برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی چیست؟

تنها زمانی سازمان می تواند در استفاده موثر از منابع مالی و مادی انسانی خود موفق باشد که مدیریت آن قبل از  رسیدن به اهداف، برای روشهای دستیابی به هدف تصمیم بگیرد. بدون برنامه ریزی تلاش هدفمند و هماهنگ امکان پذیر نیست، و نتایج آن، هرج و مرج، سردرگمی و هدر رفتن منابع است.

برنامه ریزی شامل تعیین اهداف کسب و کار، تشکیل برنامه ها و دوره های عملیاتی برای دستیابی به آنها، تدوین برنامه ها و زمان بندی اقدامات و تعیین وظایف برای اجرای آنها است. بنابراین برنامه ریزی مقدم بر همه تلاش ها و اقدامات است، زیرا این برنامه ها هستند که نوع تصمیمات و فعالیتهای لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر را تعیین می کنند.

مراحل برنامه ریزی شامل:

 • تعیین اهداف
 • تدوین ایده نحوه کار برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
 • تعیین هدف بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم برویم
 • ارزیابی دوره های عملی جایگزین برای انتخاب مناسب ترین دوره
 • ارائه یک رویکرد منطقی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

بنابراین، برنامه ریزی می تواند به عنوان تابعی از مدیریت تعریف شود که شامل تعیین اهداف برای یک دوره زمانی معین، فرموله کردن دوره های مختلف عملی برای دستیابی به آنها و سپس انتخاب بهترین جایگزین ممکن در میان اقدامات مختلف موجود با هدف دستیابی به اهداف تعیین شده به طور موثر و کارآمد است.

متد برنامه ریزی

 1. با دقت و به آرامی جلو بروید.
 2. برای زندگی خودتان برنامه ریزی کنید.
 3. افرادی را برای پشتیبان داشته باشید.
 4. برای برنامه خود منابع و گام های بعدی را مشخص کنید.
 5. سعی کنید اوضاع خود را مدیریت کنید.
 6. اهمیت تعیین اهداف را بدانید.
 7. اهداف خود را به واقعیت تبدیل کنید.

انواع برنامه ریزی

سه نوع طرح اصلی وجود دارد که یک مدیر در پیگیری اهداف شرکت از آنها استفاده می کند، که شامل عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیک است. اگر به این سه نوع برنامه به عنوان سنگ قدم فکر کنید، می بینید که چگونه رابطه آنها با یکدیگر در دستیابی به اهداف سازمانی کمک می کند. برنامه های عملیاتی برای دستیابی به برنامه های تاکتیکی ضروری است و برنامه های تاکتیکی منجر به دستیابی به برنامه های استراتژیک می شود. سپس، به روش واقعی برنامه ریزی، برنامه هایی برای پشتیبان گیری از طرح هایی نیز وجود دارد. اینها به عنوان برنامه های احتمالی شناخته می شوند.

ضرورت برنامه ریزی در هر سازمانی برای تحقق اهداف زیر است:

اطمینان را افزایش می دهد: آینده یک عدم قطعیت است. برنامه ریزی ممکن است اطمینان را به یقین تبدیل کند.

همکاری و هماهنگی را به ارمغان می آورد: برنامه ریزی می تواند همکاری و هماهنگی بین بخشهای مختلف سازمان را به همراه داشته باشد. با ابنکار می توان از رقابت و درگیری بین بخشها جلوگیری کرد. علاوه بر این از تکرار کار جلوگیری می کند.

اقتصاد در حال کار: برنامه ریزی بهترین گزینه ها را از میان گزینه های مختلف موجود انتخاب می کند. این امر منجر به بهترین استفاده از منابع خواهد شد و اهداف سازمان به راحتی محقق می شوند.

پیش بینی حوادث غیرمنتظره: برخی از وقایع قابل پیش بینی نیست. از این رویدادها به عنوان موارد غیرمنتظره یاد می شود. این وقایع ممکن است بر عملکرد روان یک شرکت تأثیر بگذارد.

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده: فعالیت های برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی است. دستیابی به موقع اهداف تنها از طریق اینکار موثر امکان پذیر است.

افزایش رقابت: وجود رقابت شرکت را قادر می سازد تا فرصتی برای رشد بدست آورد. در عین حال باید از رقابت سخت پرهیز شود. می توان از طریق برنامه ریزی رقابت را افزایش داد.

ضرورت برنامه ریزی

ضرورت برنامه ریزی

مزایای برنامه ریزی

برنامه ریزی یکی از کارکردهای مهم مدیریت است , برای کلیه عملکردهای مدیریتی اساسی است. بدون برنامه ریزی صحیح، سازمان و جهت دهی مناسبی وجود نخواهد داشت.

مواجهه با پیچیدگی های تجارت مدرن:

تجارت روزبه روز پیچیده تر می شود. جهانی شدن تجارت وجود دارد، رقابت در حال افزایش است، و نیاز مداوم به خلاقیت و بسیاری از مسائل روزمره است. به طور مداوم نیاز به برنامه ریزی موارد برای مواجهه با شرایط پیچیده وجود دارد. برنامه ریزی به عنوان ابزاری در پیش بینی موقعیت های نوظهور تجاری و پیشنهاد راه های بهره گیری به آن کمک می کند.

پیشگیری در برابر شکست های تجاری:

شکست های تجاری ممکن است به دلیل برنامه ریزی غلط و غیر علمی باشد. یک برنامه ریزی نادرست ممکن است باعث اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها شود. این تجارت ممکن است در رقابت با واحدهای کارآمد اداره نشود. نشانه شکست های آینده از وضعیت فعلی قابل مشاهده خواهد بود. Planing بهتر و اجرای صحیح آن می تواند تجارت را از شکست نجات دهد.

توجه به اهداف:

برنامه ریزی به وضوح تعیین اهداف سازمان کمک می کند. تمام توجه مدیریت به دستیابی به آن اهداف معطوف شده است. در اهداف می توان اولویت هایی را در نظر گرفت، اهداف مهمی که باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرند و اهداف دیگری نیز پس از آنها دنبال شوند.

به حداقل رساندن مشکلات:

برنامه ریزی همیشه برای آینده انجام می شود. هیچ کس نمی تواند اتفاقات پیش بینی شده را به طور دقیق پیش بینی کند. محیط های کاری همیشه در حال تغییر هستند. برنامه ریزی تلاشی برای پیش بینی آینده و برنامه ریزی امور به بهترین شکل ممکن است. اینکار قطعاً عدم اطمینان آینده را با استناد به تصمیمات خود بر اساس تجربیات گذشته و شرایط فعلی به حداقل می رساند.

استفاده بهتر از منابع:

یکی دیگر از مزایای برنامه ریزی، استفاده بهتر از منابع کسب و کار است. ابتدا تمام منابع شناسایی شده و سپس عملیات برنامه ریزی می شود. همه منابع برای بهترین استفاده ممکن استفاده می شود.

تعیین راههای دستیابی به هدف:

ابتدا اهداف تعیین می شود و سپس بهترین راه ممکن برای دستیابی به این اهداف انتخاب می شود. عملیاتی که از بین گزینه های احتمالی بهتر انتخاب می شوند، در عملیات اقتصادی وجود دارد. از روش آزمون و خطا اجتناب می شود و منابع در انتخاب افراد هدر نمی رود. اقتصاد در همه بخشها اعم از تولید، فروش، خرید، امور مالی و غیره امکان پذیر است.

تعیین راههای دستیابی به هدف
تعیین راههای دستیابی به هدف

هماهنگی بهتر:

اهداف مشترک سازمان، تمام تلاش ها برای دستیابی به این اهداف با تلاش همگانی همه انجام می شود. از تکرار تلاشها جلوگیری می شود. برنامه ریزی منجر به هماهنگی بهتر در سازمان می شود که در نهایت به نتایج بهتر منجر می شود.

نوآوری و خلاقیت را بیشتر می کند:

یک سیستم برنامه ریزی بهتر باید مدیران را تشویق کند تا روش های جدیدی برای انجام کارها ابداع کنند. برنامه ریزی به تفکر نوآورانه و خلاقانه در بین مدیران کمک می کند زیرا آنها هنگام پلنینگ به چیزهای جدیدی فکر می کنند. این فرایندی است که آگاهی از مشارکت فردی را فراهم می کند و جو صمیمیتی را که به دستیابی به نتایج بهتر کمک می کند تشویق می کند.

کنترل را تسهیل می کند:

برنامه ریزی و کنترل از هم جدا نیستند بلکه به تعیین اهداف و تعیین استانداردهای عملکرد کمک می کند. برنامه ریزی مدیریت را قادر می سازد تا عملکرد زیردستان را بررسی کند. انحرافات عملکرد می تواند در اولین فرصت با انجام اقدامات اصلاح شود.

اهمیت برنامه ریزی

برنامه ریزی مربوط به روند از پیش تعیین شده است و مشخص می کند که کارمندان باید چه کاری انجام دهند، چگونه انجام دهند و غیره. قبل از انجام کار، برنامه ریزی، جهت کار را فراهم می کند. کارمندان از قبل می دانند که در کدام جهت باید کار کنند. این امر به وحدت بیشتر نیز منجر می شود. اگر برنامه ریزی وجود نداشت، کارمندان در جهات مختلف کار می کردند و سازمان نمی توانست به هدف مورد نظر خود برسد.

برنامه ریزی به شرکت ها اجازه می دهد تا از اختلالی که منجر به از دست رفتن بهره وری می شود جلوگیری کنند. این اختلال می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک رهبر نقش خود را ترک کند یا کاهش دهد، به جای دیگری در شرکت منتقل شود یا تمایلی به ادامه نقش فعلی نداشته باشد. استخدام میتواند روندی پرهزینه و زمانبر باشد و یک شرکت با داشتن جانشین و برنامه جانشینی می تواند در وقت و هزینه صرفه جویی کند. برنامه ریزی همچنین می تواند با برجسته کردن مهارتهایی که در آینده مورد نیاز خواهد بود و اطمینان از آموزش رهبران اصلی در آن زمینه ها، به برنامه های توسعه آینده کمک کند. این دلایل اهمیت و ضرورت برنامه ریزی می باشند.

تکنیک های برنامه ریزی روزانه

 • ابتدا هدف خود را تعیین کنید
 • چک لیست روزانه تهیه کنید
 • زمان مناسبی را برای برنامه ریزی مشخص کنید.
 • ظرفیت خود و سازمان را مشخص کنید.
 • برای خود و کارمندان زمان استراحت تعیین کنید.
 • یک برنامه ریزی منعطف تعیین کنید.
 • برنامه ریزی را به صورت واضح مشخص کنید.
 • کارها و فعالیت های خود و سازمان را اولویت بندی کنید.
 • کارهای انجام شده را مشخص کنید.
 • برنامه را شلوغ نکنید.
 • به عواملی که به بالا رفتن توان خود و اعضا کمک می کند توجه کنید.
تکنیک های برنامه ریزی روزانه
تکنیک های برنامه ریزی روزانه

چگونه برنامه ریزی کنیم؟

 1. بدانید که می خواهید چه کاری انجام دهید.
 2. اهداف خود را تعیین کنید.
 3. در برنامه ریزی خود خاص و واقع بین باشید.
 4. نقاط عطف قابل اندازه گیری را تنظیم کنید.
 5. کارهای بزرگ را به تکه های کوچکتر و قابل کنترل تر تقسیم کنید.
 6. لیست های برنامه ریزی شده تهیه کنید.
 7. یک جدول زمانی تعیین کنید.
 8. مراحل انجام شده را مشخص کنید و تیک بزنید.
 9. همه موارد را ثبت کنید.
 10. تا رسیدن به اهداف کار را متوقف نکنید.
 11. اگر لازم بود تاریخ را تغییر دهید اما تا رسیدن به اهداف از کار دست نکشید.

پیشنهاد می کنیم نرم افزار برنامه ریزی شخصی وان ریمایند را دانلود و نصب کنید.

برنامه ریزی موفق

قبل از برنامه ریزی موفق روزانه باید بدانیم که چگونه برنامه ریزی کنیم؟ در زیر به چند مورد اشاره کردیم:

۱- نکته شماره یک در یک برنامه ریزی موفق روزانه این است که خود را مجبور به برنامه ریزی کنید مهم نیست که چقدر وقت گیر به نظر برسد. زیرا برای موفقیت شما حیاتی است.

۲- قبل از اینکه به یک طرح پایبند باشید، باید در ایجاد آن واقع بین باشید. وقتی برای یک سال جدید هدف تعیین می کنید، آنها را بر اساس تجزیه و تحلیل سالهای گذشته قرار دهید.

۳- پیش بینی مشکلات و ارائه اقدامات پیشگیرانه و برنامه های احتمالی در شرایط مهم با ریسک بالا. بفهمید چه چیزی برای سازماندهی شما بهتر است.  تقویمی تهیه کنید و به نظر من این امر برای پیگیری کارهایی که باید انجام شود و چه زمانی باید انجام شود بسیار مفید است. همچنین از تقویم و یادآورهای سیستم Sage CRM خود استفاده کنید که به شما امکان می دهد جزئیات بیشتری را به آنچه باید انجام شود و می تواند در برابر حسابهای مشتری یا مشتری خاص ثبت شود، اضافه کنید.

۴- بلند حرف بزنید. اگر در محیط کار شما چیزی وجود دارد که شما را در دستیابی به موفقیت محدود میکند، درخواست ملاقات با مافوق خود را کرده و در مورد آن بحث کنید. آماده باشید و قبل از رفتن به جلسه راه حل احتمالی آماده کنید. به این ترتیب، آنها فکر نخواهند کرد که شما بهانه می گیرید و ممکن است در واقع دقیقاً همان چیزی را که می خواهید به دست بیاورید.

۵- برنامه ریزی کنید که کارهای بیشتری انجام دهید و امسال آن را بهتر نحو انجام دهید.

۶- برنامه ریزی بر اساس روز، هفته، ماه، سه ماهه و سال. به این ترتیب، اهداف دستیابی زودتر به نظر می رسند و احتمال تسلیم شما کمتر خواهد بود.

۷- از ۱۰ دقیقه اول هر روز برای برنامه ریزی یا بررسی برنامه روز خود استفاده کنید.

۸- خود را برای تحویل پروژه ها زودتر از موعد مقرر آماده کنید.

۹- جلسات را به طور منظم برنامه ریزی کنید تا بتوانید مکان پروژه ها را ردیابی کنید و در صورت لزوم اعضای تیم را نیز درگیر کنید.

معایب برنامه ریزی

عدم اطلاعات دقیق:

برنامه ریزی شامل پیش بینی است و آینده کاملاً نامشخص و پیچیده است و اگر اطلاعات دقیق نباشد ارزش خود را از دست می دهد. برنامه ریزی مربوط به فعالیت های آینده است و کیفیت اطلاعات نتیجه اصلی آن را تعیین می کند. گاهی اوقات، مدیران نمی دانند که چگونه از اطلاعات به طور موثر استفاده کنند. در این صورت برنامه ریزی ممکن است در عملیات مشکل ایجاد کند.

مقاومت در برابر تغییر:

مقاومت در برابر تغییر عامل دیگری است که برنامه ریزی را محدود می کند. بیشتر مردم به دلیل ترس از شکست و عدم اطمینان در برابر تغییر مقاومت می کنند. با این حال، پلنینگ باعث تغییر نگرش افراد می شود. برنامه ریزی احساس امنیت کاذب را به افراد سازمان می دهد.

عدم انعطاف پذیری:

برنامه ریزی طیف مربوط به هر فعالیتی را می دهد و به طور کلی منجر به سختی در عملکرد داخلی سازمان می شود. مدیران موظفند سختگیرانه مراحل را دنبال کنند. عدم انعطاف پذیری ممکن است برنامه ریزی را محدود کند.

در کنار این، مدیران با انعطاف پذیری بیرونی زیادی روبرو هستند و آنها هیچ گونه کنترلی بر کارمندان ندارند. مدیران باید برنامه های خود را با توجه به برنامه تعیین شده تنظیم کنند. بنابراین، دامنه عملکرد آنها برای برنامه ریزی موثر در بسیاری از موارد محدود است.

برنامه ریزی ناکافی:

دلایل زیادی وجود دارد که مردم در برنامه ریزی شکست می خورند، هم در سطح فرمول بندی و هم در سطح اجرا. برخی از اشکالات عدم تعهد به آن، هدف مبهم، تمایل به چشم پوشی از مکان برنامه ریزی، اتکا به اتفاقات گذشته، عدم پشتیبانی مدیریت، عدم وجود تکنیک های کنترل کننده و مقاومت در برابر تغییر و غیره است.

عوامل زمان و هزینه:

عوامل زمان و هزینه به عنوان محدودیت های واقعی برنامه ریزی در نظر گرفته می شوند. همچنین مدیران باید فاکتورهای زمان و هزینه را در نظر بگیرند. برنامه ریزی به دلیل عوامل زمان و هزینه آسیب می بیند. زمان برای هر مدیر در سازمان عامل محدود کننده ای است، زیرا ممکن است زمان کافی برای گذراندن کل مراحل آن در دسترس نباشد.

عوامل زمان و هزینه در برنامه ریزی
عوامل زمان و هزینه در برنامه ریزی

برنامه ریزی شامل هزینه های سازمان است. در صورت جزئیات بیشتر، هزینه ها افزایش می یابد. بنابراین، Planing نمی تواند فراتر از یک حد مشخص انجام شود، اما باید هزینه های آن را توجیه کند. در هر شرایطی نباید بیش از ارزش برنامه ریزی یا منافع حاصل از آن باشد.

اغلب مدیریت، روند برنامه ریزی را مختل می کند. هنگامی که مدیران به یک فلسفه را تعیین کرده اند که برای مدت طولانی ادامه یابد، تمایل دارد محدودیت های انعطاف ناپذیری داخلی را برای برنامه ریزی اعمال کند.

اصول یک برنامه ریزی موفق

برنامه ریزی یک رویکرد منطقی است. معمولاً با انتخاب روشهای مناسب برای نتایج مطلوب مشخص می شود. برای اینکه یک برنامه ریزی موفق در کار موثر باشد، با اصول زیر پشتیبانی می شود:

کمک به اهداف: 

برنامه ریزی مدیریتی تحقق اهداف سازمانی را تسهیل می کند. برای کمک به دستیابی به اهداف سازمانی باید برنامه ای تهیه و به بهره برداری برسد. برنامه ها به دنبال دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با برنامه های بلند مدت و برنامه های کوتاه مدت هستند.

عوامل محدود کننده :

برنامه ریزی مدیریتی باید عوامل محدود کننده را در نظر بگیرد و مدیران ضمن تهیه برنامه ها و مولفه های آنها، باید روی آنها تمرکز کنند. منابع سازمان ها برای دستیابی به اهداف محدود است و این محدودیت ها باید توسط مدیریت در نظر گرفته شوند.

انعطاف پذیری :

اصل انعطاف پذیری بیان می کند که مدیریت باید بتواند برنامه موجود را با تغییر در محیط تغییر دهد. برنامه ریزی باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا بتواند از وقایع پیش بینی نشده آینده را در نظر بگیرد. زیرا سازمان یک سیستم باز است و با محیط خارجی ارتباط برقرار می کند. هنگامی که برخی از تغییرات در محیط خارجی رخ می دهد، این سازمان را وادار می کند تا استراتژی های خود را تغییر دهد.

تغییر ناوبری :

این اصل بر اساس مثال ناوبر است که به طور دوره ای بررسی می کند که کشتی او در اقیانوس وسیع کجا می رود، آیا کشتی وی طبق برنامه قبلی مسیر درستی را دنبال می کند یا خیر.

به همین ترتیب، یک مدیر، مانند یک ناوبر، باید دائماً برنامه های خود را بررسی کند که آیا برنامه به روش صحیح پیش می روند، و اگر برنامه به روش صحیح پیش می روند؛ چه نوع اقداماتی برای دستیابی به اهداف مطلوب سازمان مورد نیاز است.

برنامه ریزی
برنامه ریزی

تعهد :

اصل تعهد در تعیین طول دوره برنامه ریزی کمک می کند و  باید با در نظر گرفتن ریسک آینده و انجام تعهدات، یک بازه زمانی را پوشش دهد.

عملکرد برنامه ریزی اصل مهم برنامه ریزی:

برنامه ریزی عملکرد اصلی فرایند مدیریت است و مقدم بر سایر عملکردهای مدیریتی است. اساساً هر عملکرد و فعالیت یک سازمان به برنامه ریزی بستگی دارد و زمینه اجرا را فراهم می کند. سایر عملکردهای مدیریتی باید از آن پیروی کنند. بنابراین مدیران باید توجه خود را صرف ایجاد یک پیش فرض برنامه ریزی موثر کنند.

برنامه ریزی موفق برای زندگی

 • برای خودتان یک برنامه ریز خوب باشید.
 • لیستی را برای انجام کارها تعیین کنید.
 • برای انجام کارهای خود زمان تعیین کنید.
 • برای اوقات فراغت و تعطیلات زمان بندی کنید.
 • لازم نیست برنامه تمام روزهای شما یک جور باشد.
 • برای مشکلات و اتفاقات ناگهانی نیز برنامه ریزی کنید.
 • با خود انعطاف پذیر و ملایم باشید.
 • زمانی را نیز برای خود جهت چک کردن ایمیل ها و شبکه های اجتماعی نیز تعیین کنید.
 • کارهای اضافی روزانه را حذف کنید.
 • با برنامه ریزی موفق در زندگی می توانید زودتر به اهداف خود برسید.

پیشنهاد می کنیم متن های انگیزشی برنامه ریزی را مشاهده کنید.

اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان

مدیریت زمان در شرکت ها نقش اساسی دارد و به کارمندان کمک می کند تا تکالیف را به موقع به پایان برسانند. انجام کار درست در زمان مناسب، مدیریت زمان نامیده می شود. برای یک فرد ضروری است که به زمان خود اهمیت دهد زیرا زمان از دست رفته هرگز بر نمی گردد، صرف نظر از اینکه چقدر پول خرج می کنید. فردی که نتواند نتیجه خود را به موقع ارائه دهد. نمی تواند در محیط کار یک فرد موفق باشد. برنامه ریزی نقش اساسی در مدیریت زمان موثر دارد. یک فرد باید روز خود را به خوبی برنامه ریزی کند تا از زمان به بهترین شکل استفاده کند. برنامه ریزی به فرد احساس جهت گیری در سازمان می دهد و به او انگیزه می دهد تا به موقع تکالیف را انجام دهد.

اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان
اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان

برنامه ریزی کنید که چگونه می خواهید به جلو بروید. برای یک فرد مهم است که برای خود هدفی تعیین کند و برای رسیدن به همان هدف سخت تلاش کند. برنامه ریزی دقیق گام های تحقق اهداف را در محل کار در یک بازه زمانی مشخص می کند.

برنامه ریزی به فرد کمک می کند تا بداند وظایف را به وقت خود انجام می دهد یا خیر. برای برنامه ریزی بهتر کارمندان باید یک Task Plan تهیه کنند که در آن بتواند وظایف را در برابر بازه زمانی تعیین شده برای هر فعالیت یادداشت کند. فعالیتهای با اولویت بالا باید در مرحله اول قرار داشته باشند و به دنبال آن فعالیتهایی انجام می شوند که در اولویت های بعدی هستند. برنامه ریزی به شما کمک می کند کارهای فوری و حیاتی را زودتر از موعد مقرر انجام دهید.

مهارت برنامه ریزی روزانه

 • منظم باشید.
 • اولویت بندی را بیاموزید.
 • وقت شناس و با نظم باشید.
 • مالکیت کار را در اختیار بگیرید.
 • کمی دیپلماتیک باشید.
 • بیشتر متمرکز کنید.
 • منطقی باشید.

پیشنهاد می کنیم مقاله مهارت برنامه ریزی را مطالعه کنید.

نحوه برنامه ریزی بلند مدت

اولین قانون برنامه ریزی اینست که چشم انداز شرکت خود را تعریف کنید.

شما باید بتوانید چشم انداز شرکت خود را در ۱۰۰ کلمه تعریف کنید. این بیانیه را تهیه کنید و آن را به صورت عمومی در دسترس کارمندان و مشتریان قرار دهید.

دید شخصی خود را تعریف کنید.

در حالی که دید شخصی شما برای برنامه استراتژیک  است، نیازی به اشتراک گذاری با تیم و مشتریان ندارید. همسویی بینش شخصی و چشم انداز شرکت کلید دستیابی به اهداف شخصی و شغلی شماست. دقیقاً مانند دیدگاه شرکت، دید شخصی خود را در بیانیه ای ۱۰۰ کلمه ای بنویسید.

تجارت خود را بشناسید.

انجام یک SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) تجزیه و تحلیل. با دانستن اینکه در حال حاضر کسب و کار شما کجاست، میتوانید آگاهانه تر از چگونگی رشد آن را پیش بینی کنید.

برنامه ریزی
برنامه ریزی

اهداف کوتاه مدت را تعیین کنید.

اهداف کوتاه مدت باید شامل هر آنچه شما می خواهید طی ۳۶ ماه آینده بدست آورید باشد. اهداف باید هوشمند (مشخص، قابل اندازه گیری، عملی، معقول و به موقع) باشند.

طرح استراتژی ها

استراتژی ها مراحلی است که برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود برمی دارید. اگر هدف کوتاه مدت “ساخت یک محصول یا خدمات جدید” باشد، این راهکارها می توانند:

تحقیق در مورد پیشنهادات رقبا

 • تماس گرفتن با فروشندگان و تامین کنندگان
 • تدوین برنامه توسعه
 • ترسیم یک برنامه بازاریابی و فروش برای پیشنهاد جدید

یک برنامه عملیاتی ایجاد کنید.

 • یک برنامه عملیاتی یک قسمت اساسی از روند برنامه ریزی و توسعه استراتژی کسب و کار است. بهترین تحلیل، تحقیقات عمیق بازار و استراتژی سازی خلاقانه است.
 • یک برنامه عملیاتی باید یک سند کاری باشد. تغییر و بروزرسانی آن باید آسان باشد. اما، همچنین باید در مورد اینکه چه کاری انجام می دهید، چه موقع این کار را انجام دهید، چه کسی پاسخگو خواهد بود، به چه منابعی نیاز خواهید داشت و چگونه این عمل اندازه گیری می شود.

تقویت ارتباطات استراتژیک

برای همسو سازی تیم خود، باید ارتباط استراتژیک برقرار کنید. ارتباطات نتیجه محور مکالمات را متمرکز می کند. هر ارتباطی باید ریشه در یک هدف خاص داشته باشد.

مرتباً بازبینی و اصلاح کنید.

برای اطمینان از پیشرفت در رسیدن به اهداف خود مرتباً اعلام حضور می کنید. مرور هفتگی اهداف، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی شما می تواند به شما کمک کند تا ببینید آیا نیاز به ایجاد تغییراتی دارید. برای این کار زمان را در تقویم خود تنظیم کنید. اعلام حضورهای هفتگی به شما امکان می دهد با توجه به پیشرفت، عقب نشینی یا تغییر، برنامه خود را دوباره ارزیابی کنید.

خود را مسئول بدانید.

برای این کار داشتن یک مربی یا مربی کسب و کار بسیار مناسب است. اگر به سختی به برنامه های خود پایبند باشید، در رسیدن به اهداف خود نیز به همان اندازه سخت خواهید بود.

سازگار باشد.

به یاد داشته باشید شما نمی توانید برای همه چیز برنامه ریزی کنید. همانطور که چالش ها از راه میرسند، فرصت ها نیز خواهند آمد و شما باید لحظه ای آماده باشید تا برنامه خود را اصلاح کنید. بررسی های هفتگی بسیار به این امر کمک می کند.

یک تیم برنامه ریزی استراتژیک ایجاد کنید.

به عنوان یک صاحب مشاغل، هرگز نباید احساس کنید که مجبورید همه کارها را به تنهایی انجام دهید. یک تیم برنامه ریزی استراتژیک می تواند در هر مرحله از فرآیند، از ایجاد چشم انداز شرکت تا انطباق استراتژی شما هفته به هفته، کمک کند. تیم خود را از کارمندان و مدیریت و  برخی از افراد بصیر تشکیل دهید.

تیم برنامه ریزی استراتژیک
تیم برنامه ریزی استراتژیک

مهارت های برنامه ریزی درسی

 • مهارت ایجاد انگیزه
 • مهارت مطالعه
 • مهارت تمرکز حواس
 • مهارت یادداشت برداری
 • برنامه ریزی موفق درسی برای کنکور
 • یک برنامه صحیح به کمک یک مشاور خوب تهیه کنید.
 • تعهد نسبت به برنامه
 • احساسی عمل نکردن در مورد درس ها
 • داشتن یک برنامه منظم برای درس خواندن
 • برنامه خواب منظم و کافی
 • تنوع مطالعه در درسها
 • مرور مطالب گذشته
 • برنامه نوشته شده باید منعطف باشد.
 • هر برنامه تنها باید مخصوص یک نفر باشد.
 • اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مطالعه خود را تعیین کنید.

چگونه برنامه ریزی کنیم تا موفق شویم؟

برای برنامه ریزی باید اول زمان خود را مشخص کنیم. در مرحله بعد مهمترین کارهایی را که باید انجام دهیم را تعیین کنیم. و همچنین زمانی را برای حوادث غیر قابل پیش بینی مشخص کنیم. و فعالیت هایی را که می خواهیم انجام دهیم را تجزیه و تحلیل کنیم. برای وقت آزادتان نیز برنامه ریزی کنید.

چگونه برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم؟

برای برنامه ریزی صحیح باید ابتدا کارهای روزانه خود را بدانیم و وظایف روزانه خود را بنویسیم. و یک برنامه مناسب برای کارهای روزانه خود بنویسیم. و برنامه نوشته شده را بهینه کنیم. و تمام جزئیات را در برنامه ذکر کنیم.

پیشنهاد می کنیم بهترین نرم افزارهای مدیریت پروژه را مطالعه کنید.

کلام آخر…

ما در این مقاله توضیح دادیم که برنامه ریزی چیست؟ چگونه یک برنامه ریزی صحیح داشته باشیم؟ همچنین مزایا و معایب برنامه ریزی را بیان کردیم امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشد.