نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
گروه بندی کالا و خدمات

نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند

قبل از ثبت فاکتور فروش لازم است گروه بندی کالا و خدمات را در نرم افزار وان ریمایند ثبت کنید

برای کالا و خدماتی را که به مشتریان ارائه می دهید می توانید برای آنها دسته بندی های مختلف ایجاد کنید

 

در منوی فروشگاه روی گروه بندی کالا/خدمات کلیک کنید

نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند
نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند

در این بخش با کلیک روی ثبت گروه جدید و با فشار دادن کلید میانبر F2 می توانید یک گروه جدید ایجاد کنید

برای ویرایش هر کدام از گروه ها در روی جدول روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره ویرایش گروه باز شود

همچنین با کلیک روی هر کدام از گروه ها در بخش سمت چپ لیست کالا/خدمات آن گروه نمایش داده  می شود

 

نحوه ثبت کالا و خدمات

نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند
نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند

 

با کلیک روی ثبت کالای جدید و یا فشار دادن کلید میانبر F1 می توانید یک کالا و یا خدمات جدید به گروه ها اضافه کنید

ثبت کالا و خدمات در نرم افزار
نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند

مثالی دیگر

نحوه ثبت خدمات در نرم افزار
نحوه گروه بندی کالا و خدمات در نرم افزار وان ریمایند

 

نرم افزار میزان درآمد را بر حسب مبالغ وارد شده در بخش ( قیمت خرید و قیمت فروش کالا) محاسبه می کند

اگر می خواهید گزارش صحیحی از میزان درآمد و فروش کالا/خدمات خود داشته باشید در وارد کردن قیمت خرید کالا دقت کنید

 


نکته مهم : اگر کالایی قیمت خرید آن تغییر کرد وارد این بخش شوید و قیمت خرید آنرا ویرایش کنید

انجام گروه بندی و ثبت نوع کالا و خدمات برای بخش فروشگاه الزامی است . در صورتی که در بخش ثبت فروش نوع کالای شما در آنجا وجود ندارد باید آنها را در این بخش اضافه کنید